Kredyty dla spółek z o.o. – jakie warunki muszą być spełnione?

Kredyty dla spółek z o.o. – jakie warunki muszą być spełnione?

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą sfinansować swoją działalność ze środków pozyskanych z kredytu. Proces ubiegania się o pieniądze wygląda podobnie do standardowej procedury kredytowej. Rozpoczyna go wniosek, a w toku postępowania pod uwagę brana jest zdolność kredytowa i źródła dochodów potencjalnego kredytobiorcy. Dowiedz się więcej o warunkach pozyskiwania środków z banku przez spółki z o.o.

Spółka z o.o. w roli kredytobiorcy

Przedsiębiorcy działający w formie spółki z o.o. mogą ubiegać się o kredyt w banku tak, jak właściciele innych podmiotów gospodarczych. Odpowiedzialność za zobowiązanie leży wówczas po stronie spółki, jednak to wspólnicy inicjują procedurę pozyskania środków. Zwykle wnioskowanie o gotówkę możliwe jest w sytuacji jednogłośnej zgody członków zarządu, bądź wspólników i rady nadzorczej. Niekiedy banki pozwalają, aby wniosek o kredyt złożony został wyłącznie przez prezesa zarządu. Dzieje się tak m.in. przy niskich kredytach gotówkowych lub bez zabezpieczenia.

Banki oferują różnorodne kredyty dla spółek z o.o., dzięki czemu środki można przeznaczyć na rozmaite cele. Pozyskana gotówka może posłużyć do inwestycji, pokrycia bieżących zobowiązań, czy kosztów związanych z zakupami surowców. Właściciele spółek z o.o. powinni liczyć się z różnymi kryteriami wydawania decyzji kredytowej. Poza oceną zdolności kredytowej oraz historii kredytowania, bank będzie analizować branże i sposób rozliczenia przedsiębiorstwa. To może wpływać na ocenę zdolności spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Warunki uzyskania kredytu przez spółkę z o.o.

Poszczególne warunki uzyskania kredytu przez spółkę z o.o. różnią się w zależności od wybranego banku. Można jednak wymienić zestaw wytycznych, które są brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej wnioskującego o środki podmiotu. Podczas wydawania decyzji kredytowej sprawdza się:

  • wysokość obrotów spółki – dobrze, aby były na wysokim poziomie,
  • wynik z prowadzonej działalności – negatywnym czynnikiem będzie strata osiągnięta na działalności gospodarczej,
  • historia kredytowania – dotychczas spłacone kredyty oraz terminowość w spłacie rat będą działały na korzyść wnioskującego o kredyt,
  • zabezpieczenie kredytu – dobrze, jeśli spółka posiada mocne z punktu widzenia banku zabezpieczenie spłaty.

Ważnym czynnikiem branym pod uwagę podczas ubiegania się o kredyt przez spółkę z o.o. jest długość jej działania. Podmioty będące na rynku od niedawna, których staż działania jest krótszy od 12 miesięcy będą miały utrudnioną drogę do pozyskania środków z banku. Świeżo zarejestrowane podmioty oceniane są przez kredytodawców niekorzystnie, dlatego w ich przypadku decyzja o przyznaniu środków może być negatywna.

Zabezpieczenie kredytu i potrzebne dokumenty

Zarządzający spółkami z o.o., ubiegający się o kredyt w banku, powinni liczyć się z wymogiem dotyczącym zabezpieczenia spłaty środków. Ma to zazwyczaj miejsce zwłaszcza w przypadku wysokich zobowiązań, których spłata rozłożona jest w długiej perspektywie czasowej. Potwierdzeniem może być wówczas hipoteka, zastaw ogólny lub poręczenie. Bank wymaga od wnioskodawcy złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia na zaciąganym zobowiązaniu.

Właściciele spółek z o.o. powinni przygotować się także do spełnienia szeregu wymagań dotyczących dokumentacji. Do wniosku o kredyt dołączyć będzie trzeba m.in. dokumenty rejestrowe z Krajowego Rejestru Sądowego, czy umowę lub status spółki. Przed bankiem okazać trzeba będzie także liczne dokumenty dochodowe. Zalicza się do nich m.in. deklaracja podatkowa, księga przychodów i rozchodów, czy sprawozdanie finansowe, w zależności od stosowanej formy rozliczenia.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może występować w roli kredytobiorcy. Do warunków uzyskania gotówki można zaliczyć między innymi wysokie obroty na rachunku, dobrą historię kredytową oraz brak wysokich strat na działalności gospodarczej. Spółka zyskuje wyższą wiarygodność w banku, gdy ustanowi zabezpieczenie spłaty. Mogą nim być między innymi hipoteka, zastaw lub poręczenie.

Powrót na górę