Jak założyć i zarejestrować spółkę?

Jak założyć i zarejestrować spółkę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia biznesu firmę możesz prowadzić w formie JDG – jednoosobowej działalności gospodarczej (wówczas osiągane przez Ciebie dochody z prowadzenia przedsiębiorstwa są doliczane np. do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę) bądź spółki (dostępne są różne rodzaje spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, cywilna oraz akcyjna). Jak wygląda zakładanie spółki w 2021 roku?

Zakładanie spółki w Polsce, czyli dedykowany system internetowy

Jednym ze stereotypów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest ten dotyczący rozbudowanej biurokracji. Jest w tym zapewne wiele racji, aczkolwiek warto przy tym dodać, że coraz więcej zadań można wykonać drogą elektroniczną. W takiej sytuacji zapewne będzie dla Ciebie dobrą wiadomością fakt, że rejestracja spółki odbywa się obecnie drogą internetową.

Jak możesz tego dokonać? Zakładanie spółki online możliwe jest dzięki systemowi S24. Zasadniczo, jest to system służący do założenia spółki, w której nie wprowadza się niestandardowych rozwiązań. W systemie S24 uzupełnia się m.in. dane osobowe wspólników, wysokość kapitału zakładowego, wyznacza osoby uprawnione do reprezentowania spółki (prokurent). Na podstawie wypełnionych danych tworzony jest gotowy wzorzec umowy spółki.

W wygenerowanym przez system wzorcu umowy znajdują się takie istotne informacje, jak między innymi: przedmiot działalności nowo utworzonego podmiotu, wysokość kapitału zakładowego z podziałem na kapitałodawców (wspólników), planowany czas trwania spółki (z reguły jest on bezterminowy), planowany podział zysków oraz strat między wspólników, osoby odpowiedzialne za reprezentację spółki. Ważne jest, by mowa została podpisana przez wszystkich wspólników spółki.

Dzięki S24 możliwe jest założenie przez Ciebie takich form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa, jak:

  • spółka jawna,
  • prosta spółka akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka komandytowa.

Korzystanie z platformy internetowej S24 oznacza wiele korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, jest to znaczna oszczędność czasu, ponieważ właściwie wszystkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu. Sama platforma także jest prosta w obsłudze oraz intuicyjna. Taki stan rzeczy oznacza, że założenie spółki poprzez system S24 nie powinno sprawić Ci trudności.

To nie jedyne korzyści wynikające z wyboru internetowej możliwości utworzenia spółki, na które możesz liczyć. Warto pamiętać także o innych, równie ważnych korzyściach finansowych. Po pierwsze, opłata sądowa w przypadku skorzystania z drogi internetowej jest dwa razy niższa i wynosi jedynie dwieście pięćdziesiąt złotych (w porównaniu z opłatą na poziomie pięciuset złotych w przypadku rejestracji tradycyjnej). System S24 oznacza także niższe koszty taksy notarialnej.

Należy przy tym rozróżniać dwa pojęcia: założenie spółki oraz rejestracja spółki. Ten pierwszy termin odnosi się do sporządzenia umowy pomiędzy wspólnikami. Założenie spółki odbywa się poprzez wspomniany już system internetowy S24. Drugie określenie odnosi się bezpośrednio do rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jeśli chodzi o rejestrację nowego podmiotu gospodarczego, to czynność tą możesz wykonać na jeden z dwóch dostępnych sposobów: poprzez system S24 (w przypadkach, w których zawiązano spółkę również z użyciem tego systemu) bądź poprzez tzw. Portal Rejestrów Sądowych (w pozostałych sytuacjach, czyli dla tych podmiotów, które powstały w sposób „tradycyjny”).

Zakładanie spółki przez internet – wady

Niestety wybór metody internetowej oznacza też pewne ograniczenia dla nowych wspólników. Przede wszystkim, w takim wypadku wnoszone przez nich środki – kapitał zakładowy – muszą mieć postać pieniężną (nie może być to np. mienie ruchome bądź nieruchomość). Ponadto, rok obrotowy (podatkowy) automatycznie równa się rokowi kalendarzowemu, a wspólnicy nie mają żadnych możliwości modyfikacji w tym zakresie.

Powrót na górę