Jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

O odszkodowaniu mówimy, gdy wystąpiła jakakolwiek szkoda majątkowa – koszty leczenia, leków i tym podobne. Należy ją rozróżnić od zadośćuczynienia, które ma miejsce w przypadku szkody niemajątkowej, czyli cierpienia fizycznego bądź psychicznego, niemniej w sprawach sądowych zazwyczaj dochodzi się ich jednocześnie. Gdy wystąpiła którakolwiek ze szkód, naturalną sytuacją jest, że poszkodowany pragnie uzyskać jak największą rekompensatę, dlatego podejmuje współpracę z adwokatem. Odszkodowania we Wrocławiu to roszczenia, których dochodzenie możemy powierzyć prawdziwym profesjonalistom, mając pewność, że nie zostaniemy dodatkowo poszkodowani.

Adwokat, odszkodowania – Wrocław. Jak postępować w przypadku doznania szkody?

Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłacenia nam należnej rekompensaty lub jest ona niewspółmierna do doznanej szkody, możemy udać się po pomoc do adwokata. Odszkodowania we Wrocławiu mogą dotyczyć różnych rodzajów szkód, nie tylko zdrowotnych – niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, utraty bliskiej osoby, zniszczenia mienia (na przykład w wyniku pożaru) czy nawet niesłusznego aresztu.

Niezależnie od rodzaju szkody bardzo ważną kwestią jest zgromadzenie dowodów w sprawie. W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu będzie to wszelka dokumentacja medyczna, zwolnienie lekarskie oraz faktury za wizyty czy wykupione leki. Wśród dowodów w różnych sprawach mogą się znaleźć także oświadczenia odpowiednich rzeczoznawców, zdjęcia uszkodzonego mienia (w miarę możliwości sprzed i po zdarzeniu), a także numery kontaktowe do osób, które były świadkami zdarzenia. Jeżeli w zdarzeniu interweniowały służby, warto uzyskać również protokół zniszczeń.

Co zrobić, by uzyskać wysokie odszkodowanie?

Jeśli udamy się do dobrego adwokata, odszkodowania we Wrocławiu dotyczące naszej sprawy będą w dobrych rękach. Miejmy jednak na uwadze, że bez dostatecznej siły zebranych dowodów, nawet najlepszy specjalista nie uzyska dla nas pożądanej kwoty. Z tego powodu pamiętajmy, żeby zgłosić szkodę jak najszybciej po jej wystąpieniu. Każdy ubezpieczyciel określa czas, w jakim możemy to uczynić. W przypadku uszczerbku na zdrowiu należy zatem jak najszybciej zgłosić się na SOR w celu wykonania kompleksowych badań i skierowania do specjalisty. Im dłużej będzie trwało nasze leczenie i im bardziej będzie skomplikowane, tym na większe odszkodowanie możemy w praktyce liczyć. Jeżeli więc sytuacja tego wymaga, podejmijmy regularne leczenie specjalistyczne i zbierajmy dokumenty, które będą ją szczegółowo potwierdzać.

Należy zauważyć, że duży wpływ na wysokość rekompensaty ma już sama współpraca z profesjonalnym adwokatem. Odszkodowania we Wrocławiu są wówczas inaczej postrzegane, a dobry prawnik będzie w stanie wynegocjować dla nas wyższą kwotę. Co więcej, będziemy mieć pewność, że wszystkie formalności są dopięte na ostatni guzik, dzięki czemu cała sprawa zostanie zakończona szybciej, niż gdybyśmy podjęli się jej na własną rękę, a ponadto z większym prawdopodobieństwem przebiegnie ona po naszej myśli.

Powrót na górę