Jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku?

Jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku?

Coraz więcej osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach swoich domów. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, iż w znakomitej większości przypadków mają prawo do odliczenia wydatków poniesionych na zakup paneli fotowoltaicznych. Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika obejmuje bowiem między innymi panele solarne. Jak odliczyć je od podatku? O czym należy pamiętać?

Ulga termomodernizacyjna – fotowoltaika

W obiegu funkcjonuje twierdzenie, iż na fotowoltaikę obowiązuje zwrot z podatku. W rzeczywistości jest to ulga termomodernizacyjna, której jednym z przejawów może być właśnie instalacja paneli fotowoltaicznych. Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku? Na początku trzeba uświadomić sobie, że chodzi tutaj o odliczenie wydatków poniesionych na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w rocznej deklaracji podatkowej. Każdy podatnik, który chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musi spełnić ustawowe wymagania. Przede wszystkim musi być on osobą fizyczną, a energię pochodzącą z fotowoltaiki wykorzystuje na potrzeby gospodarstwa domowego. Nie ma bowiem możliwości odliczenia paneli fotowoltaicznych przez przedsiębiorców. Co więcej, podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego wolno stojącego, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Nieruchomość może być podzielona na dwie części, z czego jedna z nich może stanowić lokal użytkowy. Niemniej jednak jego powierzchnia nie może przekraczać 30% całkowitej wielkości budynku.

Same panele fotowoltaiczne mogą być zamontowane na dachu innej nieruchomości, na przykład garażu czy budynku gospodarczego, jednak muszą służyć mieszkańcom gospodarstwa domowego. Co istotne, ulga termomodernizacyjna nie obejmuje domów w budowie, a jedynie nieruchomości, które zostały już wybudowane. Warto pamiętać, że jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi razem z małżonkiem, to ten drugi również musi być współwłaścicielem nieruchomości. Każdemu przysługuje do odliczenia kwota 53 tysięcy złotych. Oznacza to, że małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą odliczyć aż 106 tysięcy złotych. Można tego dokonać w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek na zakup paneli fotowoltaicznych.

Fotowoltaika – jak odliczyć od podatku?

Odliczenie fotowoltaiki w podatku jest bardzo proste. Wystarczy tylko wypełnić PIT-0 oraz uzupełnić odpowiednie pola w deklaracji podatkowej. Niemniej jednak podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające zakup materiałów (paneli) lub usług związanych z ich montażem. Może to być faktura, na której znajdują się dane identyfikacyjne podatnika. Należy pamiętać, iż paragon nie jest dokumentem, nie można go przedstawić w przypadku kontroli z urzędu skarbowego. Każdy ma jednak prawo wystąpić o fakturę do sprzedawcy, nawet jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej. Choć samego odliczenia można dokonać w ciągu kolejnych 6 lat, to inwestycja powinna zostać zrealizowana w 3 lata, licząc od końca roku, w którym dokonano pierwszego zakupu. Oznacza to, że nie można przeciągać zakończenia instalacji paneli zbyt długo.

Co istotne, jeśli podatnik otrzyma jakiekolwiek dotacje lub dofinansowanie paneli fotowoltaicznych, to tych kwot nie ma prawa odliczyć od podatku. Dotyczy to wszelkich wydatków, których podatnik w rzeczywistości nie poniósł, a sfinansował je podmiot zewnętrzny. Niemniej jednak jeśli zaciągnięto na inwestycję pożyczkę, to wyłożone kwoty można odliczyć od podatku. Nie ma tutaj znaczenia, jaka suma kredytu została już spłacona, a jaka wciąż pozostaje do spłaty. Choć pozornie wydaje się, że odliczenie paneli fotowoltaicznych od podatku nie jest trudne, w rzeczywistości sprawia podatnikom wiele problemów. Dlatego też warto skonsultować się z doradcą w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. Należy mieć na uwadze, że urząd skarbowy w ramach przeprowadzanych kontroli może poprosić o dokumenty potwierdzające zasadność dokonanych odliczeń.

Powrót na górę