Czy na jacht trzeba mieć uprawnienia?

Czy na jacht trzeba mieć uprawnienia?

Wiele osób oczekuje z utęsknieniem na rozpoczęcie sezonu jachtowego, aby w ramach urlopu odpocząć od miejskiego zgiełku i delektować się szumem fal i bliskością morza lub jeziora. Może się jednak pojawić zasadnicze pytanie – czy na jacht trzeba mieć uprawnienia?

 

Czy można żeglować bez patentu?

Tak, żeglowanie bez patentu żeglarskiego jest możliwe, chociaż zarazem dość mocno ograniczone. 

Po pierwsze prawo zezwala na żeglowanie bez odpowiedniego patentu małą łódką, której długość kadłuba nie przekracza 7,5 metra. Jest możliwa także żegluga bez patentu jednostkami motorowymi, których moc silnika jest nie większa niż 10 kW. Możliwe jest to także w przypadku barki transportowej, której długość nie przekracza 13 metrów, a silnik ma moc nie większą niż 75 kW, a jej maksymalna prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15 km/h. Jeżeli jesteśmy w miejscowości Giżycko – jachty bez konieczności posiadania patentu są tam możliwe do wypożyczenia.

 

Jakie są rodzaje patentów żeglarskich?

Wyróżniamy trzy stopnie patentów żeglarskich. Są to:

  • patent żeglarza jachtowego,
  • stopień jachtowego sternika morskiego,
  • stopień kapitana jachtowego.

 

Patent żeglarza jachtowego

Jest pierwszym stopnień uprawnień żeglarskich określanych mianem patentu. Pozwala on na żeglugę osób, które ukończyły 14. rok życia. Dodatkowo umożliwia on żeglowanie jachtami, których długość kadłuba jest nie większa niż 12 metrów. Może to się odbywać na wodach wewnętrznych albo tak zwanych pozostałych wodach morskich, w porze dziennej i odległości nie większej niż 2 mile morskie od brzegu. 

 

Stopień jachtowego sternika morskiego

Drugi stopień uprawnień określany mianem stopnia jachtowego sternika morskiego uprawnia osoby, które ukończyły 18. rok życia, do prowadzenia jachtów o długości kadłuba nieprzekraczającej 18 metrów po wodach morskich. 

 

Stopień kapitana jachtowego

Ostatni, a zarazem trzeci stopień patentu żeglarskiego określany jest mianem kapitana jachtowego. Jego posiadacz jest uprawniony do prowadzenia jachtów po wodach morskich i śródlądowych bez ograniczeń. 

 

Co zrobić, aby zdobyć patent żeglarski?

Jeżeli chcemy zdobyć ten państwowy dokument nadający nam stosowne uprawnienia związane z żeglowaniem, będziemy musieli zdać odpowiednie egzaminy z zakresu wiedzy oraz umiejętności żeglarskich. Co prawda nie wymaga się wzięcia udziału w kursach lub szkoleniach, aby przystąpić do zdawania stosownych egzaminów, jest to jednak dość cenna pomoc, z której warto skorzystać. Po zdanym egzaminie dokument ten zostaje nadany przez państwo, natomiast wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz Polski Związek Żeglarski. Warto w tym miejscu dodatkowo podkreślić, że całość tych egzaminów, ich zakres, odpowiednie umiejętności praktyczne i teoretyczna wiedza, którą należy się wykazać, zostały określone w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej, a także w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 roku w sprawie turystyki wodnej. 

Powrót na górę