ISO 17025 – co to jest?

Laboratoria badawcze i laboratoria wzorcujące zajmują się przeprowadzaniem ekspertyz mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania rozmaitych produktów, co ma szczególne znaczenie dla efektywnego funkcjonowania wielu branż. W osiągnięciu i utrzymaniu przez tego typu placówki najwyższych standardów jakościowych, pomaga norma ISO 17025 określająca szczegółowe wytyczne dla laboratoriów. PN-EN ISO 17025 co to jest i czego dotyczy? Jak uzyskać akredytację ISO17025 i dlaczego warto to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

PN-EN ISO 17025 co to? 

Norma PN-EN ISO 17025 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” to norma wydana przez Międzynarodową Jednostkę Normalizacyjną, która dotyczy systemów zarządzania jakością. Zawiera ona wymagania techniczne i jakościowe stawiane laboratoriom, które chcą potwierdzić swoje kompetencje oraz możliwość uzyskiwania wiążących wyników podczas przeprowadzanych przez siebie badań. 

Z czego składa się norma PN-EN ISO 17025?

Na normę ISO 17025 składają się dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich umieszczone zostały wymagania dotyczące organizacji, systemu zarządzania, nadzoru nad dokumentami i prowadzonymi zapisami, zakupu usług i materiałów, podwykonawstwa badań i wzorcowań, obsługi klientów czy przeglądu zarządzania w laboratorium.  Z kolei, w drugiej części normy znajdują się wymagania obejmujące kompetencje techniczne danego laboratorium w zakresie przeprowadzania pomiarów. 

Norma ISO 17025 — kogo i czego dotyczy? 

Określony przez międzynarodową normę PN-EN ISO 17025 system zarządzania jakością usług laboratoryjnych skierowany jest do wszystkich jednostek badawczych, wzorcujących i testujących zajmujących się realizacją działań związanych z pobieraniem próbek czy opracowywaniem metod badawczych. Wdrażanie standardów zawartych w ISO 17025 obejmuje szereg wymagań ogólnych, organizacyjnych, dotyczących zasobów, dotyczących procesów oraz wymagań w zakresie zarządzania, które obejmują takie aspekty funkcjonowania laboratoriów, jak:

 • systemy zarządzania, 
 • dokumentacja i zapisy, 
 • zakup usług i towarów, 
 • przegląd zarządzania, 
 • obsługa klientów, 
 • personel, 
 • warunki lokalowe i środowiskowe przeprowadzania badań,
 • stosowane metody badań lub wzorcowań wraz z ich walidacją i szacowaniem niepewności,
 • metody pobierania próbek i postępowania z obiektami do badań,
 • metody zapewnienia jakości badań,
 • sposoby przedstawiania wyników badań i wzorcowań.

Akredytacja w zakresie ISO 17025 — jak ją zdobyć?

Uzyskanie akredytacji PN-EN ISO 17025 to dość skomplikowany proces — wymaga on od organizacji implementacji wszystkich wymagań zawartych w normie oraz późniejszego wykazania, że realizowane w laboratorium badania przeprowadzane są zgodnie z określonymi zasadami technicznymi i jakościowymi. Laboratorium powinno także realizować poszczególne badania i pomiary w sposób bezstronny, rzetelny i niezależny przy pomocy udokumentowanych procesów oraz sprawnej aparatury badawczej.

Jak widać, wdrożenie wymagań zawartych w ISO 17025 wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego laboratoria badawcze i wzorcowe chcące uzyskać akredytację często decydują się na skorzystanie ze wsparcia zewnętrznych podmiotów działających w tym zakresie.

System zarządzania jakością ISO 17025  — dlaczego warto go wdrożyć?

Wdrożenie w laboratorium wzorcowego systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO17025 to proces, który wymaga sporego nakładu pracy i finansów. Jednak warto się na niego zdecydować ze względu na szereg korzyści, jakie niesie za sobą uzyskanie akredytacji ISO 17025. Do najważniejszych z nich można zaliczyć aspekty, takie jak:

 • potwierdzenie kompetencji laboratorium oraz spełnienie określonych wymagań jakościowych i technicznych, 
 • uzyskiwanie wyników badań uznawanych za wiarygodne na całym świecie, 
 • wprowadzanie procedur pozwalających na usprawnienie realizowanych procesów oraz zwiększenie ich dokładności, 
 • zapewnienie działania laboratorium zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników, 
 • zwiększenie prestiżu laboratorium i zainteresowania klientów daną placówką,
 • wzrost przychodów laboratorium.
Powrót na górę